Cookies policy

Cookies policy

1. The service does not automatically gather any information apart from the information contained in the cookies files.

2. The cookies files are IT data, specifically text files, which are stored on the Service User’s device and enable the use of the Service’s websites. Cookies usually contain the name of the website they originated at, the period of time of their storage on the end device, and their unique number.

3. The entity that stores cookies on the Service User’s end device and accesses it is the operator of the ShopJedrzejko.com Company Jedrzejko, located at Sw.Francisza 10 street, 43-300 Bielsko-Biała.

4. Cookies are used to:

a) Adapt the content of the Service websites to the User’s preferences and to optimize the use of websites; specifically the files enable recognition of the Service User’s device and display the website personalized to the User’s individual needs;

b) Create statistics which help understand how the Service Users use websites and thus improve their structure and content;

c) Maintain the Service User’s sessions so that the User does not need to put in the login and password on every site;

5. There are two basic types of cookies used on the Service websites: session cookies and persistent cookies. “Session” cookies are temporary files, stored on the User’s device until they log out, leave the website, or turn off the software (Internet browser). “Persistent” cookies are stored on the User’s device for the time defined in the cookies files’ parameters or until the User removes them.

6. The Service uses the following types of cookies:

a) “necessary” cookies, which enable the use of services available on our websites, e.g. authenticating cookies used for the services that require authentication;

b) “security” cookies, e.g. used to detect authentication abuses on the Service websites;

c) “efficiency” cookies, necessary to gather information about the way the Service websites are used;

d) “functional” cookies, which enable “remembering” some settings chosen by the User and personalizing User’s interface, e.g. with regards to the chosen language or region, the size of font, the layout of the website, etc.

e) “advertising” cookies, used to deliver advertising content most adapted to the User’s interests.

7. In many cases the software used for browsing websites (Internet browser) allows for the storing of cookies on the User’s end device by default. Service User can change cookies settings at any time. The settings can be changed to block the automatic maintenance of cookies in Internet browser settings or to inform about attempts to store them on the Service User’s end device. Detailed information about the options and ways of servicing cookies is available in the software settings (of Internet browser).

8. The operator of the Service informs that any restrictions on the use of cookies might affect some functionalities of the Service’s websites.

9. Cookies stored on the Service User’s end device can also be used by advertisers and partners associated with the Service operator.

10. More information on cookies is available at www.AboutCookies.org or in the “Help” section of the Internet browser menu.

 

 


Polityka cookies

1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.jedrzejko.pl z siedzibą pod adresem ul.Św.Franciszka 10, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

1.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl